Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Specijalni rezervat prirode Zasavica

mapaSpecijalni rezervat prirode Zasavica nalazi se na području južne Vojvodine, odnosno severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić.
Ukupna površina rezervata iznosi 1825 hektara, od čega je 675 hektara u prvoj kategoriji zaštite. Osnovu rezervata čine vodena površina kanala Jovača i Prekopac, kanalisan i prirodni tok potoka Batar, kao i sama rečica Zasavica.
Prostorom dominira rečni biotop, koga čini rečica Zasavica u dužini od 33 km. U ekološkom nizu smenjuju se vodeni i močvarni ekosistemi, sa fragmentima poplavnih livada i šuma koji su omogućili opstanak brojnom i raznovrsnom biljnom i životinjskom svetu.Flora i fauna

Zasavica i njeno priobalje stavljeno je pod zaštitu države  kao prirodno dobro I kategorije od izuzetnog značaja. Na UNESCO listi međunarodno značajnih vlažnih staništa zaštićenih po Ramsarskoj konvenciji  našla se i Zasavica, dok je od 2001. godine ovo prirodno dobro postalo član Europark Federacije.  
Specijalni rezervat prirode Zasavica je važno IBA područje sa preko 180 vrsta ptica.
Specifične hidrološke i hidrobiološke karakteristike Zasavice uslovljavaju da je ovaj vodeni ekosistem naseljen mnogobrojnim beskičmenjacima, koji su dobri bioindikatori kvaliteta vode. Od kičmenjaka ovaj vodotok naseljava 20 vrsta riba, od kojih je mrguda  najznačajniji stanovnik, koji se nalazi na Evropskoj crvenoj listi globalno ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Među mnogobrojnim insektima, njih 15 je zaštićeno kao prirodna retkost.
Na ovom području do sada je zabeležen veliki broj biljnih vrsta.
Dosadašnja istraživanja pokazuju prisustvo tridesetak vrsta sisara, naročito onih koji su svojim načinom života vezani za vodena staništa, kao što su vidra i divlja mačka. Zasavicu naseljavaju i bizamski pacov, sivi puh, mnoge vrste slepih miševa a od skoro u rezervatu se ponovo nalazi i dabar.

Pašnjaci

U okviru programa očuvanja autohtonih rasa stoke, 1998. godine na otvorenom pašnjaku Valjevac započet je uzgoj goveda Podolske rase. Takođe, ovde se uspešno uzgaja i mangulica - vrsta svinje koja se mogla videti na pašnjacima Zasavice još u XVIII veku.
Pre dvadesetak godina Zasavica je dovedena na rub nestajanja zbog nebrige ljudi: bila je isušivana, korišćena kao poljoprivredno zemljište, čak pokrivena smećem. Sredinom devedesetih godina pokrenut je program valorizacije prirodnih vrednosti nakon kojeg je Zasavica ubrzo stavljena pod zaštitu. Zahvaljujući predanom radu upravljača Pokreta gorana - Sremska Mitrovica, ovo prirodno dobro danas je zaštićeno i značajno unapređeno.

I za kraj...

Zbog svog biodiverziteta, prisustva reliktnih, endemičnih i retkih vrsta i njihovih životnih zajednica, Zasavica predstavlja područje pogodno za naučna i stručna istraživanja.
Živopisna smena šuma, vlažnih livada, širokih obala i same vode, bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta, pruža posetiocima tokom cele godine privlačne turističke sadržaje. Sa vizitorskog centra pruža se pogled ka najlepšem delu toka reke Zasavice kao i pašnjaku Valjevac. Sportskim ribolovcima je na posebno uređenim lokacijama omogućen ulov ribe a zaljubljenicima u vodu vožnja brodom ili čamcima ostaće u neponovljivom sećanju.

 

Realizovani su i sledeći video zapisi:

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KOVILJSKO - PETROVARADINSKI RIT

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KARAĐORĐEVO

* PRIRODNE LEPOTE POTAMIŠJA