Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Park prirode Jegrička

mapaPrirodna baština AP Vojvodine je izuzetno bogata i raznolika. Odlikuje se izraženim ekosistemskim, specijskim i genetskim diverzitetom. Na prostoru Vojvodine, smeštene na jugoistočnom delu Panonskog basena, nalaze se izuzetne prirodne i predeone celine, jedinstvene u ovom delu Evrope, a jedna od njih je i park prirode Jegrička.
Ovo zaštićeno dobro nalazi se na prostoru južne Bačke, i obuhvata tok rečice Jegričke, između kanala Dunav-Tisa-Dunav kod Despotova, na zapadu i njenog ušća u Tisu kod Žablja, na istoku. Dužina Jegričke iznosi 64 km, a park prirode pokriva površinu od oko 1145ha. Od 2005. godine njime upravlja Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“.

 

 


Flora i fauna

Nekada su ovim predelima dominirale nepregledne bare, ritovi i močvare. Danas, priroda ovog regiona pretežno nosi obeležja poljoprivrednog područja, dok su navedeni ekosistemi zastupljeni samo na manjim površinama. I pored ovih promena omogućen je razvoj i život specifične akvarističke flore i vegetacije. Na osnovu dosadašnjih istraživanja, registrovano je 76 biljnih vrsta i 16 biljnih zajednica. Od retkih i ugroženih vrsta, ovde su zabeleženi beli lokvanj, barska paprat, vodeni orašak i mešinka.

Jegrička je borata ribljom populacijom, a čine je 20 vrsta grupisanih u okviru 6 familija, među kojima dominira familija šarana. Najznačajniji predstavnici su čikov, štuka, smuđ i šaran.
Kao vlažno područje, ovaj park prirode pruža povoljne stanišne uslove za razvoj i život vodozemaca i gmizavaca, među kojima su i mali vodenjak, 8 vrsta žaba a od gmizavaca prisutna je retka i ugrožena barska kornjača, kao i dve vrste zmija: belouška i ribarica.

Najznačajniji udeo biodiverziteta vodotoka čine ptice. Ukupan broj zabeleženih vrsta iznosi 198 od kojih su mnoge značajne u nacionalnim i međunarodnim razmerama. Veliki značaj faune ptica potvrđen je 1997. godine kada Jegrička zvanično postaje međunarodno značajno stanište ptica – IBA područje.

Na bogatstvo prirode utiču i brojne vrste sisara, koji su na neki način vezani za vodu. Veliki broj vrsta je zaštićen kao prirodna retkost, kao na primer vodena rovčica. Stalni stanovnik ovog područja je i vodena voluharica, a na okolnim poljoprivrednim površinama živi prugasti poljski miš i poljska voluharica. Od velikog značaja je i prisustvo vidre, koja predstavlja prirodnu retkost, a nalazi se i na Evropskoj i svetskoj crvenoj listi.

Staze zdravlja

Ovo zaštićeno dobro zahvaljujući svom povoljnom geografskom položaju i činjenici da je saobraćajno veoma pristupačno i dobro povezano sa ostalim delovima Vojvodine, predstavlja izuzetno atraktivno mesto za organizovanje programa edukacije, rekreacije i razvoj ekoturizma.

Jegrička je iz godine u godinu sve bogatija stazama zdravlja. Sve više namernika sa radošću posećuje ovo mesto, bežeći iz gradskih gužvi na tihe obale reke. Pored šetnji stazama zdravlja, turistima je omogućeno da uživaju u vožnji biciklom kroz prirodni ambijent, da se voze drvenim čamcima ili  uživaju u posmatranju ptica.

Info centar

Jegrička pruža mogućnost za razvoj lovnog turizma na poljoprivrednom zemljištu koje na nju naleže, a razvijen je i organizovani sportski ribolov uz mudro korišćenje faune riba. U okviru parka otvoren je i novi informativni centar u Temerinu,  čiji je cilj da posetiocima omogući pružanje svih potrebnih informacija i usluga.

I za kraj...

Park prirode „Jegrička“ je područje bogato živim svetom, očuvanim prirodnim vrednostima i prelepim pejsažima. Bilo da ste ribolovac, biciklista ili prosto želite da se prošetate i uživate u cvrkutu ptica, ovo mesto nudi savršen odmor od gradskog, užurbanog načina života.

Realizovani su i sledeći video zapisi:

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KOVILJSKO - PETROVARADINSKI RIT

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KARAĐORĐEVO

* PRIRODNE LEPOTE POTAMIŠJA