Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Potamišje

mapaTamiš je reka koja izvire u južnim  Karpatima u istočnoj Rumuniji, teče kroz područje Banata i uliva se u Dunav kod Pančeva u Vojvodini. Sliv Tamiša obuhvata više od 13,000 km², pripada Dunavskom basenu i  predstavlja jednu od većih pritoka Dunava. Teče kroz  Rumuniju u dužini od 241 km,  dok se 118 km toka Tamiša nalazi u Srbiji.


Celokupno područje oko Tamiša   proglašeno  je “ekološki značajnim područjem” u okviru nacionalne ekološke mreže. Na osnovu ove uredbe, Tamiš je klasifikovan i kao međunarodni ekološki koridor. Status dela ekološke mreže propisuje osnovne zabrane korišćenja prirodnih resursa kako bi se očuvali predeli i vrste. Potamišje predstavlja mozaik neponovljivih, različitih, čak međusobno suprostavljenih vrsta i tipova staništa.Flora i fauna

Ptice predstavljaju jednu od najvažnijih vrednosti  ovog područja. Procenjeno je da je ukupan broj vrsta koje su zabeležene na ovom području 220, dok je ukupan broj gnezdarica 110,  među kojima su vodene ptice od posebnog značaja. Na prostoru Potamišja nalaze se dva Međunarodno značajna područja za ptice, „Gornje” i „Srednje Potamišje“.

Od oko 1.200 parova belih roda, koliko ih se gnezdi u Srbiji, u potamiškim naseljima  ih je gotovo 400. Sakule su pravo selo roda, jer su tu registrovano 35 gnezdećih parova, što je i u evropskim okvirima veoma značajno. Rode su strogo zaštićene ali još uvek ugrožene vrste ptica. U perodu od 2005. do 2007. godine u Banatu, u mestima gde se nalazi najveći broj roda, postavljeno je 60 metalnih držača za gnezda roda koje se nalaze na stubovima.
Tamiš svojim meandrima, očuvanim rukavcima, mrtvajama, prostranim poplavnim pašnjacima i poplavnim šumama prestavlja pravo bogatsvo biodiverziteta, a ovome pridonosi i pet velikih ribnjaka koji se nalaze na ovom području. Deo područja Potamišja uključen je u međunarodno značajno  područje za biljke. To su  prirodni i  poluprirodni lokaliteti na kojima postoji izvanredno botaničko bogatstvo i koji podržavaju izvanredne zajednice retkih, ugroženih i endemičnih vrsta biljaka i vegetacije visoke botaničke vrednosti.

Od Botoša do Opova nalazi se preko 15.000 hektara redovno plavljenih, dinamičnih vodenih površina. Iako su poplavni pašnjaci u Potamišju još uvek prostrani, oni su i ugroženi, jer je 60-tih godina prošlog veka započeta sadnja brzo rastućih topola koje donose veliki profit.  JP “Vojvodina šume” dobilo je na gazdovanje šumsko zemljište i, u kontekstu zaštite područja, konstantno vrši monitoring ugroženih zaštićenih vrsta: crne rode, vidre, ptica močvarica kao i orla belorepana.
Područje Potamišja je registrovano kao područje planirano za zaštitu u Regionalnom prostornom  planu Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode radi već 4 godine na intenzivnom proučavanju i sagledavanju svih prirodnih vrednosti i planira da do Kraja ove godine predloži Potamišje za novo zaštićeno područje.

I za kraj...

Potamišje je prvenstveno seosko i poljoprivredno područje sa tipičnim starim vojvođanskim selima i sa relativno dobro očuvanom tradicionalnom panonskom arhitekturom.Danas, Opovo i Kovačica su,  iako bogati resursima, proglašeni ekonomski nedovoljno razvijenim opštinama. Postoji, ipak, rastući interes za održivi turizam. Skoro sva sela imaju svoje seoske festivale i druge događaje ili atrakcije koji mogu dobro da posluže za promociju područja. Izuzetni eko turistički potencijali kada su u pitanju sadržaji aktivnog odmora, pešačenja, sportskog ribolova i  posmatranja ptica, mogu da pomognu da se ovo izuzetno područje istrgne iz anonimnosti i postane mesto koje mora i treba da se obiđe, vidi i doživi.

 

Realizovani su i sledeći video zapisi:

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KARAĐORĐEVO