Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

"Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima"

biodiverzitetBiodiverzitet je tema kojom se rado bavimo a u godini biodiverziteta želimo da učinimo što više na promociji raznolikosti našeg biljnog i životinjskog sveta. Smatramo da je to neophodno jer je činjenica da svaki dan sa naše planete biljne i životinjske vrste iščezavaju.

Zaštićeno prirodno dobro je očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti i odlika, zbog kojih ima trajni ekološki, naučni, kulturni, obrazovni, zdravstveno-rekreativni, turistički i drugi značaj, zbog čega kao dobro od opšteg interesa uživa posebnu zaštitu.

Do sada je u Srbiji zaštićeno: 418 prirodnih dobara, odnosno, 5 nacionalnih parkova; 19 parkova prirode; 9 predela izuzetnih odlika i lepote; 71 rezervat prirode; 322 spomenika prirode i 45 prirodnih dobara sa istorijskim i kulturnim karakteristikama. Takođe, po različitim osnovama, stavljeno je pod zaštitu i: 215 biljnih i 427 životinjskih vrsta.

Na području Vojvodine, osnovnu mrežu zaštičenih područja , svojevrsnih centara autohtone biološke raznovrsnosti, čini oko 200 prostornih celina, koje obuhvataju 5,5% ukupne površine Vojvodine. Pored toga, na ovom području, pod strogom zaštitom nalazi se i preko 300 biljnih i životinjskih vrsta sa statusom prirodnih retkosti, uključujuči brojne vrste migratorne ornitofaune.

Ljudska aktivnost nije jedina stvar koja ugrožava ravnotežu u prirodi, tu su i invazivne vrste biljaka i životinja koje nanose ogromnu štetu industriji i poljoprivredi.

Mnoge biljke i životinje koje na jednom kraju zemljine kugle predstavljaju korisnu vrstu, prenesene na novo stanište, mogu da izazovu nestanak drugih vrsta. Prema podacima Međunarodne unije za zaštitu prirode više od 40.000 vrsta danas je ugroženo „invazijom“ organizama rasprostranjenih van njihovog prirodnog područja.

U toku 2010. snimljen je serijal od 8 video zapisa kojima želimo da promovišemo bogatstvo biološke raznolikosti u našim prirodnim dobrima.

 

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KOVILJSKO - PETROVARADINSKI RIT

 

Projekat je sprovoden u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine