Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

"Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima"

biodiverzitetBiodiverzitet je tema kojom se rado bavimo a u godini biodiverziteta želimo da učinimo što više na promociji raznolikosti našeg biljnog i životinjskog sveta. Smatramo da je to neophodno jer je činjenica da svaki dan sa naše planete biljne i životinjske vrste iščezavaju.

Ljudska aktivnost nije jedina stvar koja ugrožava ravnotežu u prirodi, tu su i invazivne vrste biljaka i životinja koje nanose ogromnu štetu industriji i poljoprivredi.

Mnoge biljke i životinje koje na jednom kraju zemljine kugle predstavljaju korisnu vrstu, prenesene na novo stanište, mogu da izazovu nestanak drugih vrsta. Prema podacima Međunarodne unije za zaštitu prirode više od 40.000 vrsta danas je ugroženo „invazijom“ organizama rasprostranjenih van njihovog prirodnog područja.

U toku 2010. snimljen je serijal od 8 video zapisa kojima želimo da promovišemo bogatstvo biološke raznolikosti u našim prirodnim dobrima.

Projekat je sprovoden u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

 

„Problem otpadnih voda u Srbiji“- serijal video priloga i ekološki film

„Problem otpadnih voda u Srbiji“ je ekološko-edukativni film koji je „Eko-Gea“ realizovala uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje.

Projekat je započet u septembru 2010. i trajao do januara 2011. Namenjen je svim građanima Srbije koji treba da budu svesni koliko svojom nebrigom utiču na stanje reka u Srbiji. Namenjen je vlasnicima fabrika koji još nisu rešili problem prečistača i direktno izlivaju otpadne vode direktno u reke. Namenjen je i lokalnim samoupravama čiji predstavnici treba da postanu svesni da se u njihovim rukama nalazi odgovornost za rešavanje problema u njihovim opštinama. Ono što je veoma važno, ovim projektom želeli smo da ih upoznamo sa mogućnostima pronalaženja sredstava za rešavanja problema otpadnih voda. Fond za zaštitu životne sredine planira da pomogne svakoj opštini i sufinansiraće projekte izgradnje prečistača otpadnih voda, a opštine mogu konkurisati i kod predpristupnih fondova Evropske unije iz kojih se i finansiraju takvi programi.

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

1. PROBLEM OTPADNIH VODA-KOMUNALNE, RUDARSTVO, SAOBRAĆAJ

2. INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

3. OTPADNE VODE IZ POLJOPRIVREDE

4. DEPONIJSKE OTPADNE VODE

5. OKRUGLI STO "UPRAVLJANJE VODAMA U SRBIJI"

 

"Proizvodnja organske hrane – velika šansa za budućnost"

Danas, organska poljopriveda predstavlja čitav sistem upravljanja proizvodnjom koji promoviše ozdravljenje ekosistema, uključujući biodiverzitet i biološke cikluse a za cilj ima proizvodnju hrane visokog kvaliteta.

Projekat "Proizvodnja organske hrane – velika šansa za budućnost" počeo je u februaru 2011. i sprovodi se uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Cilj projekta jeu poznavanje sa organskom proizvodnjom, neophodnim uslovima za početak proizvodnje, kao što su: izolovanost zemljišnih parcela od mogućih izvora zagađenja, odgovarajući kvalitet vode za navodnjavanje, zatim na koji način proizvesti i zaštiti organski proizvod. Važno je staviti akcenat na osposobljenost stručnjaka i proizvođača za organsku poljoprivredu uz obavezu stalnog inoviranja znanja kao i prikazati dobre primere već uspešnih proizvođača organske hrane.
Sagovornici su stručnjaci Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, profesori sa Poljoprivrednog fakulteta, uspešni proizvođači.