Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero”

mapaSpecijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ smešten je na severu Vojvodine i obuhvata jezero i obalu uz naselja Ludaš, Hajdukovo i Nosa. Lepota pejsaža jezera sa visokim tršćacima je posebna vrednost ovog Rezervata.
„Ludaško jezero” je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, stepske, slatinske i vlažne livade, kao i tršćake. Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara, jedinstveno je u Srbiji po svom plitkom koritu a povezanost sa okolnim stajaćim vodama preko kanala i rečice Kireš dovedi Ludaško jezero u položaj centralnog staništa velike biološke raznovrsnosti.  Ovaj rezervat prirode  zaštićen je 1994. godine u sadašnjem obliku i pripada I kategoriji zaštite, kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Ludaško jezero je 1977. godine uvedeno na spisak Ramsarskih područja.Flora i fauna

Već u prošlom veku Ludaško jezero bilo je poznato po bogatoj fauni ptica. Važan faktor brojnosti ptičijih vrsta je prisustvo različitih tipova staništa. Mozaik poplavnih livada, šumaraka i stepskih staništa čini sa jezerom nedeljivu celinu, značajnu za život brojnih vrsta ptica. Ludaško jezero značajno je gnezdilište ptica vodenih staništa, koje su veoma ugrožene usled sve raširenije pojave nestajanja i degradacije adekvatnih gnezdilišta.  Prisutno je 40 vrsta gnezdarica od kojih su mnoge retke i ugrožene vrste kao što su plavokljuna patka, ševarski cvrčić, brkata senica, a tu su i mnoge grabljivice.

Danas je Ludaško jezero važan lokalitet za odmor i ishranu na istočnom migracionom putu ptica. Tokom perioda seobe i zimovanja, ornitofauna na Ludaškom jezeru je veoma brojna i raznovrsna. Praćenje migracije ptica se redovno vrši a organizuje ga udruženje ljubitelja prirode "Riparia".

Ludaško jezero je mesto gde se prvi put u našoj zemlji počelo sa prstenovanjem ptica, još 1985. godine. Ptice se hvataju specijalnim ornitološkim mrežama, a u terenski dnevnik se beleži vrsta ptica i razni biometrijski podaci kao što su dužina krila, repa, kljuna.

Kada su u pitanju staništa ovog tipa, ljudski uticaj je najčešće ugrožavajući, pa je jasna  neophodnost edukacije dece od najranijeg uzrasta, u cilju zaštite prirode. Veliki broj dece rado upoznaje ovaj rezervat i učestvuje u aktivnostima vezanim za monitoring ptica.
Pored ptičjeg sveta ovde je prisutno 13 vrsta vodozemaca i 9 vrsta gmizavaca. U jezeru se nalazi 19 autohtonih i alohtonih vrsta riba. Među retkosti područja ubrajaju se i druge životinje, kao što su lasica, krtica, hermelin.
U skladu sa geografskim položajem ovog područja, velika je raznovrsnost  vegetacije sa čitavim nizom zajednica. Prirodne retkosti su veliki kaćun, švarcenbergova bokvica, panonski zvezdan a prisutne i retke vrste biljaka kao što su morski trozubac i kozinac koje se navode u Crvenoj knjizi Srbije. 

Zaštita

Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ je upravljač  Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“, a pored toga vodi računa o još tri zaštićena područja: Specijalnom rezervatu prirode „Selevenjske pustare“, Predelu izuzetnih odlika „Subotička peščara“ i Parku prirode „Palić“. Radi očuvanja postojećih prirodnih vrednosti  i opstanka različitih tipova staništa, neophodno je uvesti mere aktivne zaštite.

Info centar

Novoizgrađeni Vizitorski centar Ludaš pruža sve informacije i nudi razne mogućnosti posete ovom Rezervatu. Tokom leta se na Ludaškom jezeru tradicionalno održava eko-kamp, ustanovljen još 1987. godine. Paralelno sa raznim prirodnjačkim ali i etnološkim istraživanjima zadatak kampa je i obrazovanje u prirodi.

I za kraj...

Okolina jezera naseljavana je još u kameno doba, o čemu svedoče arheološka nalazišta na istočnoj obali kod Nose. Oko jezera postoje još stari salaši sa očuvanom tradicionalnom gradnjom, trščanim krovovima, pomoćnim zgradama od pletera i blata. U blizini su vinogradi, voćnjaci, stari vinski podrumi a sa ekonomskog aspekta važan privredni prostor predstavlja i jezero, prevashodno zbog trske i rogoza. Sve ovo predstavlja  dobar potencijal za razvoj eko i etno turizma a i pravi razlog za posetu Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“.

 

Realizovani su i sledeći video zapisi:

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KOVILJSKO - PETROVARADINSKI RIT

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KARAĐORĐEVO

* PRIRODNE LEPOTE POTAMIŠJA