Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Specijalni rezervat prirode Obedska bara

mapaSpecijalni rezervat prirode Obedska bara nalazi se na krajnjem jugu Vojvodine, u jugoistočnom Sremu u levom priobalju reke Save. Prostire se na teritorijama opština Ruma i Pećinci  na površini od 9.820 hektara. Obedska bara u užem smislu predstavlja napušteno korito reke Save koje je zbog svog potkovičastog oblika i dobilo naziv „Potkovica“, međutim, područje rezervata zahvata daleko širi prostor. Pre oko 2000 godina, reka Sava je napustila ovaj lučni meandar i potekla južnijom deonicom toka kojom približno i danas teče. Na taj način nastao je ovaj autentični splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma, sa izuzetno bogatim biodiverzitetom.

 


Flora i fauna

Bogati biodiverzitet Obedske bare predstavlja jednu od njenih temeljnih vrednosti. Ovde se može naći 221 vrsta prica, 50 vrsta sisara, 13 vrsta vodozemaca, 11 vrsta gmizavaca, 16 vrsta riba, preko 250 vrsta insekata i više od 200 vrsta zooplanktona, 180 vrsta gljiva, 500 vrsta biljaka i 50 vrsta mahovina.
Veoma bogati biljni svet čini prisustvo vodene, močvarne, livadske, slatinske, korovske i šumske vegetacije.  Tu se mogu naći beli i žuti lokvanj, trska, barska iva, iđirot ali i hrast lužnjak, jasen i brest.
Najveću vrednost Obedske bare čini izuzetno bogatstvo faune ptica. Ovde se može naći 220 vrsta ptica od kojih se 142 svrstavaju u gnezdarice. Ukupno sadašnje bogatstvo se procenjuje na oko 58.000 gnezdećih parova.
Nekada su se u koloniji gnezdile dve vrste ibisa, ali su sasvim nestale, zbog isušivanja i pošumljavanja vlažnih livada gde su se hranile.  „Vojvodina šume“  kao upravljač ovim prirodnim dobrom, zavod za zaštitu prirode i mladi izviđači su još 1997 godine pokrenuli međunarodni projekat pod nazivom „Povratak ibisa“. Osim ptica u Obedskoj bari su zastupljene i mnoge druge životinjske vrste. Među sisarima poznato je 50 vrsta čiji su značajni predstavnici  šakal, divlja mačka, kuna zlatica, vidra itd.  Pre 6 godina ovde je naseljen i dabar tako što je u rezervat pušteno 40 jedinki donetih iz Nemačke.

Turistička ponuda

Ovaj prostor je bogat kulturno istorijskim spomenicima, koji predstavljaju potencijalnu turističku vrednost. Oni svedoče o kulturi i životu naroda ovog kraja, a datiraju iz različitih vremenskih perioda.

Na velikom ostrvu Obedske bare, 500 m zapadno od sela kupinova nalazi se crkva Majke Angeline, jedna od najstarijih srpskih crkava sagrađena od drvene konstrukcije. Crkva je obnovljena i osveštana 2007 godine, a zanimljivo je da se ona nalazi unutar plavne zone rezervata, te da zbog toga svake godine njeni temelji bivaju poplavljeni.

I za kraj...

Obedska bara ima veoma povoljan geografski položaj. Blizina auto-puta Beograd-Zagreb čini ovo prirodno dobro lako dostupnim posetiocima iz Beograda, Zemuna, Šapca, Sremske Mitrovice, pa i Novog Sada. Pored uživanja u prirodi, posmatranju ptica, poseti kulturno-istorijskim spomenicima, u periodu od aprila do oktobra, posetioci mogu da uživaju u ribolovu, a lovni turizam se odvija na izdvojenom lovištu „Matijevica“ severno od Obedske bare. Kako bi se boravak posetiocima učinio što kvalitetnijim, u proteklih nekoliko godina uređeno je 15-ak kilometara turističkih staza, napravljeno je 10 osmatračnica i vidikovaca, postavljene su info table a štampana je i turistička karta. Moguće je i iznajmiti čamac i na taj način, sa vode uživati u lepotama ovog prirodnog dobra.

 

Realizovani su i sledeći video zapisi:

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KOVILJSKO - PETROVARADINSKI RIT

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KARAĐORĐEVO

* PRIRODNE LEPOTE POTAMIŠJA