Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Specijalni rezervat prirode Koviljsko - Petrovardinski rit

mapaSpecijalni rezervat prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“ predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema, sa brojnim životnim zajednicama, funkcionalno povezanih u integralnu celinu. Nalazi se u jugoistočnom delu Bačke. Pruža se levom i desnom obalom aluvijalne ravni srednjeg toka Dunava kroz Srbiju, dužine 20 km, nizvodno od Novog Sada, a pored Kovilja i Petrovaradina, po kojima je dobio ime.
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Koviljsko-petrovaradinski rit je 2004. godine uvršćen u spisak zaštićenih područja zavisnih od vode i značajnih za basen Dunava (ICPDR) i nalazi se na spisku potencijalnih vlažnih područja za upis na listu Ramsarske konvencije.Flora i fauna

Prirodnu vegetaciju u rezervatu predstavljaju hidrološki uslovljene šume bademste i bele vrbe kao i crna i bela topola. Posebnu vrednost predstavlja prisustvo retkih i ugroženih biljnih vrsta, kao što su beli i žuti lokvanj, plava lincura, rebratica, vodeni orašak, četvorolisna detelina, močvarni kaćunak. Šume karakteriše prisustvo retkih životinjskih vrsta, kao što su divlja mačka i vidra.  Još 1989. godine ovaj  rezervat prirode proglašen za međunarodno značajno stanište ptica tj. IBA područje.
Temeljne vrednosti ovog prostora su očuvanost i raznovrsnost izvornih orografskih i hidrografskih oblika ritova,  bujnost izvornih biljnih zajednica, bogatstvo faune, naročito prisustvo retkih i proređenih vrsta. U cilju očuvanja ovih prirodnih vrednosti sprovodi se projekat „Revitalizacija i sanacija vodenih staništa na lokalitetu Šlajz-Tikvara“.
Uz korišćenje postojećih Dunavaca planira se uspostavljanje kružnog vodenog toka, a  razvoj dodatnih turističkih sadržaja u Rezervatu obezbediće vožnja posetioca katamaranom ili čamcima.
“Sanacijom vodenih staništa na lokalitetu Šlajz-Tikvara” takođe se uređuju oštećena i ugrožena riblja staništa u cilju očuvanja ihtiofaune ovog područja. Projekat realizuje Upravljač zaštićenog područja Javno preduzeće “Vojvodinašume”, Šumsko gazdinstvo “Novi Sad”.

I za kraj...

Pored lokaliteta Šlajz koji predstavlja stecište ljubitelja prirode, pecaroša i šetača, kao i lokaliteta Tikvara gde su izgrađeni Ekološko-edukativni centar i osmatračnica za ptice, pravi susret sa prirodom može se doživeti na vlažnim livadama Kurjačke grede.
U cilju promocije i prezentacije Rezervata trasirana je nova turističko-edukativna staza koja će se povezati sa već postojećom stazom na Kurjačkoj gredi i određene su lokacije za nove osmatračnice oko bare Agle.
Uzimajući u obzir malu udaljenost od Novog Sada i Beograda, Specijalni rezervat prirode "Koviljsko - petrovaradinski rit" pruža izvanredne mogućnosti sa aspekta uspostavljanja i razvoja turističke ponude. Poseban značaj i atrakciju ovom prostoru daje Manastir Kovilj koji datira iz XIII veka. Ovaj rezervat prirode predstavlja naš najreprezentativniji i najatraktivniji očuvani  ritski kompleks i kao takav, uz neophodno očuvanje prirodnih vrednosti,  pruža velike mogućnosti za naučno-obrazovni, ekskurzioni, lovni, ribolovni kao i sve popularniji eko-etno turizam.

 

Realizovani su i sledeći video zapisi:

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KARAĐORĐEVO

* PRIRODNE LEPOTE POTAMIŠJA