Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Specijalni rezervat prirode „Gornje podunavlje“

mapaSpecijalni rezervat prirode „Gornje podunavlje“ je zaštićeno prirodno dobro 1. kategorije. Deo je velikog ritskog kompleksa, pošto se na severu graniči sa mađarskim Nacionalnim parkom "Dunav-Drava", dok se zapadno od Gornjeg podunavlja proteže hrvatski Kopački rit. Posmatrano u celini, predstavlja jedno od poslednjih velikih poplavnih područja na tlu evropskog kontinenta.

Ovaj rezervat prirode odlikuje izuzetna raznovrsnost flore i faune. Čitavo područje se sastoji od bogato isprepletene mreže raznovrsnih ekosistema: vodenih, barskih, močvarnih, šumskih i livadskih. Dunav je glavno obeležje ovog rezervata a njegovi meandri, rukavci i ade stvaraju nesvakidašnju hidrografsku sliku.Flora i fauna

Veliku vrednost Gornjeg Podunavlja svakako čini njegova fauna, zbog koje ovo područje predstavlja jednu od važnih tačaka evropskog biodiverziteta. Sami počeci zaštite Gornjeg Podunavlja nastali su iz potrebe izdvajanja ovog područja kao značajnog staništa orla belorepana i crne rode, dve izuzetno retke i ugrožene vrste. Ovde su nastanjene u velikom broju, i to: 15 parova orla belorepana i četrdesetak parova crne rode.
U cilju dugoročne zaštite i očuvanja Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje” područjem upravlja Javno preduzeće „Vojvodinašume“. Ovo područje predstavlja prirodno stanište za oko 50 vrsta sisara: od sitnih glodara, poput raznih vrsta miševa i voluharica, do predstavnika krupne divljači. Gornje Podunavlje naseljava najveća populacija ritskog jelena u našoj zemlji, jedna od poslednjih takvih u ovom autentičnom ambijentu.
Tipični predstavnik sisara  je i divlja svinja, kojoj guste šume i obilje vode pružaju idealne uslove za život. Od prirodnih retkosti tu su: divlja mačka,  kuna belica, lasica, jazavac i vidra.
Gornje Podunavlje, a naročito njegov južni deo, Apatinski rit, spada u najbolja mrestilišta na srednjem toku Dunava. Plavna zona predstavlja idealne terene za mrest riba, kao i veliki broj plitkih i toplih rukavaca Dunava obraslih vegetacijom.
Zbog male nadmorske visine i blizine Dunava, biljni svet je uslovljen plavnim i podzemnim vodama.  Florističko bogatstvo odlikuje preko 1000  biljnih vrsta. Dominantan uticaj imaju šumski ekosistemi tako da polovinu svih površina čine šume. Prisutne su ekološki vredne autohtone šumske zajednice, često nazivane i ritske šume.
Problem otežanog prirodnog obnavljanja šuma, sveprisutan na ovim prostorima, rešava se veštačkim obnavljanjem od strane čoveka.
Jedno od osnovnih obeležja Specijalnog rezervata prirode "Gornje Podunavlje" čini isprepletenost raznovrsnih ekosistema koji su prepuni različitih vegetacijskih formi. Tipične žbunaste vrste Gornjeg Podunavlja su svib i crni glog, prisutan najčešće u zajednici sa hrastom lužnjakom. Među najlepše biljke rezervata svakako spadaju i brojni beli i žuti lokvanji.

Zaštita

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine zajedno sa upravljačem rezervata, nevladinim organizacijama i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, radi na revitalizaciji vlažnih livada, pašnjaka na slatinama i bara. Da bi se ovi procesi usporili ili čak staništa vratila u prethodno stanje, obezbeđena su sredstva i pokrenuti su projekti aktivne zaštite.

Info centar

U Specijalnom rezervatu prirode „Gornje podunavlje“sprovode se i  veoma važni programi edukacije za decu, kojima se mališani upoznavaju sa velikim brojem ugroženih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.
U planu je izgradnja turističko-edukativnog centra u reviru Karapandža sa edukativnim radionicama. Već je izgrađena edukativna staza a do leta je u planu obezbeđivanje katamarana na solarni pogon, kojim će deca moći da upoznaju ovaj rezervat prirode sa vode.

I za kraj...

Ovo prirodno područje destinacija je mnogobrojnih ljubitelja prirode, koji žele da vide poslednje velike močvarne divljine na Dunavu. Gornje podunavlje je jedna od retkih destinacija gde se još uvek može uživati u vožnji Dunavom, nepreglednim rukavcima i kanalima. Uz lov i ribolov i druge sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi, poseduje i mogućnosti boravišno sportsko-rekreativnog turizma, izletničkog i ekskurzionog turizma, pa je samim tim, idealno mesto za uživanje u prirodi.

Realizovani su i sledeći video zapisi:

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KOVILJSKO - PETROVARADINSKI RIT

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KARAĐORĐEVO

* PRIRODNE LEPOTE POTAMIŠJA