Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Specijalni  rezervat prirode Deliblatska peščara

mapaDeliblatska peščara nalazi se u južnom banatu između Dunava i zapadnih padina Karpata. Dugačka je oko 35 km, široka oko 11  i prostire se u pravcu jugoistok-severozapad. U granicama Specijalnog  rezervata prirode Deliblatska peščara nalaze se 2 stroga rezervata, 16 rezervata genetskog fonda i 6 spomenika prirode. Po svom postanku, Deliblatska pešcara predstavlja jedinstven fenomen u Evropi, pa je svojevremeno nazvana Evropska Sahara.

Deliblatska peščara je geomorfološka formacija nastala dejstvom vetrova i procesima površinskog  spiranja. Pripada retkom prirodnom fenomenu,   sa moćnim naslagama peska i izraženim dinskim reljefom. Nevezani pesak je nekada bio izuzetan problem, jer se pod dejstvom košave razvejavao širokim prostorima Panonske nizije.

 

 


Flora i fauna

Strategijom vezivanja pokretnog peska radi zaustavljanja i sprečavanja daljeg širenja erozije, načinjen je prvi korak: zabranjena je seča drveća i ispaša stoke. Sledeće je bio podizanje zaštitnih pojaseva u graničnim delovima peščare. Određene su vrste za pošumljavanje: beli bor, breza, jablan, bela i crna topola, a pošumljavanja bagremom koje je započeto još 1853. godine, pokazalo je svoju efikasnost i primenu do današnjih dana.

U Specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara nalazi se preko 200 vrsta ptica.  Pašnjačke površine su pune  tekunica, koje predstavljaju osnov ishrane ptica grabljivica i ovde se mogu naći u velikom broju.
Zastupljene su vrste: banatski soko, orao krstaš i orao kliktaš.

U ovom zaštićenom prirodnom dobru nalazi se deo reke Dunav sa svojim ritovima. Vode bogate ribom i mrestilišta značajno su stecište i masovno zimovalište ptica vodenih staništa, zbog čega je Deliblatska peščara 1989. godine proglašena za međunarodno značajno stanište ptica tj. IBA područje .

Deliblatska peščara je stanište velikog broja  životinja. Među retkostima faune ističu se vrste sa stepskih staništa: pustinjski mravi, stepski skočimiš, tekunica, slepo kuče, stepski tvor i druge. Ovaj rezervat prirode poznat je po plemenitoj divljači: jelenu i srni, ali i po tome što peščaru  već vekovima naseljava vuk.

Zaštita

Upravljač Rezervata  je JP “Vojvodinašume” koje je, inače, najveći staralac prirodnih dobara u Vojvodini. Kroz desetogodišnje planove, po uslovima koje donosi Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, sprovodi  se zaštita i ovog prirodnog dobra.

Info centar

Nedavno otvoren multifunkcionalni Edukativni centar „Čardak“ udaljen  je 4 km od sela Deliblato. Njegova namena je da kroz prezentaciju specijalnog rezervata prirode  „ Deliblatska peščara“ i organizovanu edukaciju o principima  održivog gazdovanja, nadzora i upravljanja, poveća svest korisnika područja u cilju neophodosti zaštite prirode.

Edukativni centar  „Čardak“omogućava boravak u prirodi prvenstveno đacima, studentima i stručnjacima bioloških nauka. Okružen je obeleženim stazama, koje su opremljene informativnim tablama, odmorištima i osmatračnicama.

I za kraj...

Impozantna veličina Deliblatske peščare, njena lepota i stalno smenjivanje boja cveća i lišća, čine ovaj dinski reljef izuzetno privlačnim. Prirodne karakteristike i jedinstvenost ovog kraja čine Deliblatsku peščaru pogodnom za lov, rekreaciju, ribolov, nautički turizam, a pre svega ekološki turizam. Otvaranjem novog centra, ponuda je značajno upotpunjena a svi posetioci i ljubitelji prirode su dobrodošli.

 

Realizovani su i sledeći video zapisi:

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KOVILJSKO - PETROVARADINSKI RIT

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KARAĐORĐEVO

* PRIRODNE LEPOTE POTAMIŠJA