Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Specijalni rezervat prirode Stari Begej - Carska bara

mapaSpecijalni rezervat prirode "Stari Begej - Carska bara" nalazi se u međurečju Tise i Begeja, udaljen 15 kilometara jugozapadno od Zrenjanina i pripada naseljima Stajićevo, Perlez i Belo Blato.
Ovo zaštićeno prirodno dobro ima oblik latiničnog slova "S" i predstavlja mrtvaju reke Begej koja je nastala u periodu holocena. Regulacijom toka reke Begej, oblikuje se nekoliko bara čime ovo područje dobija svoj izmenjeni oblik. Specijalni rezervat prirode "Stari Begej - Carska bara" sastoji se od četiri osnovna segmenta: korita Starog Begeja, bare Tiganjice, Perleske bare i najveće, Carske bare. U okviru rezervata prisutan je trostepeni režim zaštite.
Južni deo Carske bare, poznat pod imenom mala Carska bara ili Vojtina mlaka, još 1955. godine dobija status zaštićenog prirodnog dobra. 1994. godine, usled nove kategorizacije koja je izvršena, celo područje dobija status Specijalnog rezervata prirode pod imenom "Stari Begej - Carska bara". Rezervat predstavlja i Ramsarsko područje tj. 1996. godine uvršteno je na spisak močvara od međunarodnog značaja.


Flora i fauna

Celokupan prostor rezervata deo je IBA područja, odnosno značajnog područja za ptice Evrope. Ornitološku vrednost zaštićenog područja čini bogatstvo od 250 vrsta ptica u koje se ubrajaju i  ugrožene vrste, čak i sa Evropske Crvene liste, kao što su mala guska  i plavokljuna patka.
Prirodni resursi hrane određuju populaciju živog sveta, pa tako i ptica. Blizina velikog šaranskog ribnjaka Ečka, jednog od najvećeg u Evropi, predstavlja hranidbenu bazu za desetine hiljade ptica koje stalno ili povremeno dolaze.
Usled izuzetno raznovrsnih stanišnih uslova, na području rezervata do sada je zabeležen veliki broj biljnih vrsta. One su prisutne u okviru osetljivih ekosistema vodenih, močvarnih, slatinskih, stepskih, livadskih i poplavnih šumskih staništa. Rezervat karakteriše desetak vrsta koje se nalaze na listi prirodnih retkosti kao što su beli i žuti lokvanj, gorocvet, iđirot, vodeni orašak.
Za bogatstvom sveta flore ne zaostaje ni fauna, pa se u ovom rezervatu mogu pronaći i divlja svinja, srna, lisica, zec, bizamski pacov , tvor, tekunica, lasica, barska kornjača, belouška, zelena žaba, šareni daždevnjak. U vodama Starog Begeja i Carske bare živi veliki broj riba. 

Zaštita

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode izradio je predlog Uredbe o zaštiti i studiji zaštite Specijalnog rezervata prirode "Carska bara". Javna prezentacija i rasprava održane su sa ciljem sagledavanja novih proširenih granica i režima zaštite, kao i boljih mogućnosti održivog razvoja samog rezervata.

Specijalni rezervat prirode Stari Begej - Carska bara, o kojem se stara ribarsko gazdinstvo „Ečka", predstavlja područje složene strukture koje sačinjavaju jezersko –ribnjački, rečni, barski, močvarni, livadski, šumski, oranični ekosistemi, ispresecani mnogobrojnim kanalima, nasipima, poljskim putevima. Upravljanje ovakvim prirodnim dobrom je kompleksno i potrebna je pomoć institucija i fondova da bi se ovako osetljivi ekosistemi očuvali.

Info centar

Uz pomoć Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivog razvoja i Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja, završava sa izgradnja vizitorskog centra gde će posetioci moći da vide prirodnjačku izložbu i dobiju sve potrebne informacije pre nego što krenu i sami posete ovaj jedinstveni rezervat prirode.

I za kraj...

I da ne zaboravimo, rezervat Stari Begej - Carska bara je definisan kao područje od posebne važnosti za zaštitu prirode, čime je implementiran u "EMERALD" mrežu staništa i vrsta, a proglašen je i za jedno od 10 savršenih mesta u Srbiji u široj zoni koridora 10, kao mesto koje se ne sme zaobići.

Realizovani su i sledeći video zapisi:

REALIZOVANI VIDEO PRILOZI:

* PARK PRIRODE JEGRIČKA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

* NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE ZASAVICA

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KOVILJSKO - PETROVARADINSKI RIT

* SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE KARAĐORĐEVO

* PRIRODNE LEPOTE POTAMIŠJA