Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Arhiva video priloga

B I O D I V E R Z I T E T

1. PARK PRIRODE JEGRIČKA

2. SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE OBEDSKA BARA

3. NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

4. SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE SLANO KOPOVO

5. SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE STARI BEGEJ - CARSKA BARA

6. SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE LUDAŠKO JEZERO

7. SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE DELIBLATSKA PEŠČARA

8. SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE GORNJE PODUNAVLJE

Projekat je sprovoden u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

pokrajinazzs

 

 

O T P A D N E V O D E

1. PROBLEM OTPADNIH VODA-KOMUNALNE, RUDARSTVO, SAOBRAĆAJ

2. INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

3. OTPADNE VODE IZ POLJOPRIVREDE

4. DEPONIJSKE OTPADNE VODE

5. OKRUGLI STO "UPRAVLJANJE VODAMA U SRBIJI"

6. PROBLEM OTPADNIH VODA U SRBIJI - ekološko edukativni film

7. THE PROBLEM OF WATER POLLUTION IN SERBIA - ecological educational movie

 

„Eko-Gea“ realizovala ovaj projekat uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje.

ministartvo

 

O R G A N S K A P R O I Z V O D N J A

1. ORGANSKA PROIZVODNJA HRANE - ŠANSA ZA BUDUĆNOST

Projekat se sprovodi u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

poljoprivreda