Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

"Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

biodiverzitetOsnovni zadatak poljoprivredne proizvodnje je da obezbedi dovoljne količine hrane i sirovina organskog porekla za postojeću ljudsku populaciju. Stalna potreba povećanja produktivnosti proizvodnje, dovela je do nekontrolisanog korišćenja agrohemikalija, intenzivne primene teške poljoprivredne mehanizacije u obradi zemljišta, ali i do ugrožavanja prirodnih procesa. Sve je to dovelo do značajnog narušavanja kvaliteta životne sredine.

Danas, organska poljopriveda predstavlja čitav sistem upravljanja proizvodnjom koji promoviše ozdravljenje ekosistema, uključujući biodiverzitet i biološke cikluse a za cilj ima proizvodnju hrane visokog kvaliteta.


 

 

 

VIDEO PRILOG: PROIZVODNJA ORGANSKE HRANE - ŠANSA ZA BUDUĆNOST


Pokret organske proizvodnje razvio se dvadesetih godina prošlog veka u baštenskim uslovima, nudeći proizvodnu raznovrsnost seoskim porodičnim zajednicama. Danas, uprkos ekonomskoj krizi, na svetskom tržištu stalno raste promet organske hrane.

Kako bi postali ovlašćeni organski proizvođači, uzgajivači moraju sprovesti proces konverzije na svojoj zemlji u trajanju od 2 do 3 godine. Samo parcele, koje nisu korišćene u poslednje dve godine, mogu se, ako ispunjavaju ostale uslove, odmah koristiti za organsku poljoprivredu.

Osnov organske poljoprivrede je plodored, kao sistem biljne proizvodnje, postavljen u skladu sa tipom proizvodnje i plodnošću zemljišta. Plodoredu su podređeni sistemi obrade zemljišta i đubrenje. U organskoj proizvodnji od prelaznog perioda neophodno je uspostavljanje "eko-koridora", traka širine 1-2 m sa mešanim korisnim biljkama ili samoniklim vrstama. Ovi eko-koridori se sade na svakih 50-100 metara širine parcele jer to je domet delovanja predatora.

U organskoj proizvodnji biljne bolesti, štetočine i korovi suzbijaju se: pravilnim izborom vrsta i sorti bilja i uništavanjem korova fizičkim i mehaničkim putem. Suštinu zaštite biljaka čine metode integralne zaštite, uz primenu različitih bioloških sredstava za zaštitu.

Korišćenje vode za navodnjavanje u proizvodnji organske hrane je veoma značajna mera. Od nesumnjivog značaja je kvalitet te vode. U organskoj proizvodnji voda za navodnjavanje mora biti I ili II klase.

Organska proizvodnja je pogodno tlo za ostvarivanje finansijske dobiti proizvođača, jer je poznato da su artikli iz ekološke proizvodnje na tržištu 20 do 40 odsto skuplji od proizvoda iz konvencionalne poljoprivrede. Ipak, za bavljenje ovom vrstom proizvodnje neophodna su početna velika ulaganja.

Ministarstvo poljoprivrede je u 2010. subvencionisalo proizvođače organske hrane sa ukupno deset miliona dinara, a planirano je da sredstva za subvencije u organskoj proizvodnji u 2011. godini budu duplo povećana.

Danas se ističe da je budućnost našeg agrarnog izvoza baš u proizvodnji organske hrane. Ona se do nedavno u Srbiji gajila samo na 0,3 odsto površine tj. na manje od 2000 hektara a mogućnosti i cilj su da to bude na 600.000 hektara. Ono što je sigurno: od uzgoja organske hrane se pristojno živi.

Od organske proizvodnje svi bi imali koristi. Naša organska hrana može da se izveze u zemlje EU gde je već uočeno da su ljudi, koji redovno koriste organske proizvode, zdravi. Organska proizvodnja u suštini ima cilj da se uz kvalitetnu proizvodnju očuva životna sredina, što je još jedan važan aspekt. Uspešni privredni razvoj, očuvana priroda i zdraviji ljudi – pitanje je samo da li ćemo iskoristiti te mogućnosti?

 

Projekat se sprovodi u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

poljoprivreda