Site Assist Professional

Projekti NVO "Eko-Gea":

- "Bogatstvo biodiverziteta u našim prirodnim dobrima" - serijal video priloga

-"Problem otpadnih voda u Srbiji"- ekološko edukativni film

- "Proizvodnja organske hrane - velika šansa za budućnost"

 

Stanje reka u Srbiji

Teški metali, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana - glavni su izvori zagađenja reka u Srbiji. Dodajmo na to i neuređene deponije i  ilegalno pražnjenje septičkih jama. Naši najveći gradovi  ispuštaju neprečišćene otpadne vode direktno u reke jer ne poseduju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

nastavak teksta...

Ozon oko nas

Iako je preplanuli ten za mnoge ljude sinonim dobrog zdravlja i vitalnosti, danas se zna da polučasovna izloženost jakom suncu može dovesti do ozbiljnog oštećenja kože. Razlog leži u činjenici da je ozonski omotač koji nas štiti od štetnog UV zračenja ozbiljno ostećen i istanjen. Posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu su dramatične.

nastavak teksta...

Problem otpadnih voda - Okrugli sto "Upravljanje vodama u Srbiji"

mapaOkrugli sto na temu "Upravljanje vodama u Srbiji" održan je u Beogradu, u Palati Srbije. Cilj okruglog stola bio je da se široj javnosti prikaže stanje voda u Srbiji, ponude moguća rešenja, prikažu pozitivna iskustva iz zemlje i inostranstva. Na skupu je predstavljena zakonska regulativa u oblasti voda. Ministarstvo je putem donošenja Zakona o vodama definisalo ciljeve, pokušavajući sistemski da reši pitanje otpadnih voda.


 

U Srbiji je danas samo 35 odsto domaćinstava priključeno na kanalizacionu mrežu. Cilj je da do 2019. godine ta cifra bude oko 65 odsto. Za postizanje tog cilja biće neophodna ulaganja od oko 890 miliona eura. Stanje nije nimalo bolje u Vojvodini. Prema raspoloživim podacima, u pokrajini postoji 465 naselja, od kojih čak 420 nema kanalizaciju. Istraživanja pokazuju da su reke postale odvodni kanali za otpadne vode a industrija predstavlja jedan od najvećih zagađivača vodenih tokova. Donošenje uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u otpadnim vodama, trebalo bi da podstakne zagađivače da prečišćavaju otpadne vode pre njihovog ispuštanja u reku.

Donošenje uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u otpadnim vodama očekuje se tokom prve polovine 2011. godine. Problem je prelazni period koji se može ostaviti zagađivačima da dostignu te granične vrednosti, uvažavajući ekonomski momenat. Takođe, potrebno je i do nekoliko godina da bi se postrojenje za tretman otpadnih voda isprojektovalo i izgradilo. Jasno je da su postrojenja za tretman otpadnih voda izuzetno skupa. Postavlja se pitanje ekonomske moći javno-komunalnih preduzeća, privrednih subjekata i lokalne samouprave, odnosno načina njihovog finansiranja. Jedan od načina pronalaženja sredstava je preko Fonda za zaštitu životne sredine. Glavni zadatak fonda je finanasiranje svih aktivnosti koje se sprovode sa ciljem zaštite i unapređenja životne sredine.

/Mogućnosti za finansiranje su višestruke, a potencijani izvori su i pretpristupni fondovi Evropske unije. 2011. godine u okviru akcije "Očistimo Srbiju" posebna pažnja će biti usmerena na rešavanje problema otpadnih voda, pri čemu je neophodna multisektorska saradnja i dobra organizacija.

Strategija ministarstva u pogledu zagađivanja voda ima dve osnovne komponente - jedna je da se uvedu jasni standardi i efikasna kontrola, a druga da se pruži podrška svima onima koji se budu snažno angažovali na ispunjenju postavljenih standarda. Jedan od vidova podrške je i novi Zakon o komunalnim delatnostima, a prema Nacionalnom programu zaštite životne sredine, do 2014.godine potrebno je izgraditi 1000 kilometara kanalizacije za otpadne vode naselja, 700 kilometara atmosferske kanalizacije, 200 kilometara opšte kanalizacije, kao i postrojenja za primarno i sekundarno prečišćavanje otpadnih voda u najvećim naseljima i najugroženijim lokacijama.